Joan edukira

Udal Euskaltegiko euskara-irakasleen lan-poltsa

2022/04/27 - 2022/05/10
Inprimatu
Bilbao
Bizkaia
Laburpena
Nork eskaintzen du?:
Basauriko Udala
Lehiaketa:
Udal Euskaltegiko euskara-irakasleen lan-poltsa
Lanpostua:
Euskara irakaslea
Mota:
Aldi baterako lan-kontratua
Kontratu-mota:
Aldi baterako lan-kontratua
Titulazioa:

Unibertsitateko Gradu, Lizentziatura edo Diplomatura baten jabe izatea, edo HABEko homologazio probak gaindituta izatea.

Hizkuntza eskakizuna:

4. Hizkuntza-eskakizuna edo horren baliokidea izatea

Beste baldintza batzuk:

— Europako Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea; edo, Europako Batasunak izenpetu eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen aplikazioari jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen den estaturen bateko herritartasuna izatea.

— Hamazortzi urte beteta izatea, eta, halaber, nahitaez erretiroa hartzera behartzen duen adina bete gabe izatea.

— Lanpostuaren berezko egitekoak behar bezala betetzea eragotziko lukeen gaixotasun nahiz akats fisiko edo psikikorik ez izatea.

— Diziplina espediente bidez, Estatuko, Erkidegoko edo Tokiko Administraziotik apartatua ez egotea, ez eta funtzio publikoa egikaritzeko ere.

— Unibertsitateko Gradu, Lizentziatura edo Diplomatura baten jabe izatea, edo HABEko homologazio probak gaindituta izatea.

— 4. Hizkuntza-eskakizuna edo horren baliokidea izatea.

— Onartuak izateko, izangaiek, eskariak aurkezteko epea amaitu baino lehen, oinarri hauetan agertzen diren baldintza orokorrak bete behar dituzte.

  

Onartzea
Elektronikoa:

Basauriko udaleko egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.

Aurrez aurrekoa:

Udal Euskaltegiko idazkaritzan.

Eskariak Herri Administrazioen erregistroetan ere aurkez daitezke, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Komunaren 30/1992 Legeak, 38.4 artikuluan ezartzen duenaren arabera.

Euskadi, auzolana