Joan edukira

Genero-berdintasunari buruzko arauak

 • Espainiako Konstituzioa (Aukeratutako artikuluak) (es-eu pdf 20 Kb)
 • Nazio Batuen Gutuna (Aukeratutako artikuluak) (es-eu pdf, 18 Kb)
 • Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala (Aukeratutako artikuluak) (Nazio Batuen Erakundea) (es-eu pdf, 18 Kb)
 • Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituna (Aukeratutako artikuluak)(Nazio Batuen Erakundea) (es-eu pdf, 16 Kb)
 • Ekonomia-, Gizarte- eta Kultura-eskubideen Nazioarteko Ituna (Aukeratutako artikuluak) (es-eu pdf 19 Kb)
 • Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentzioa (Nazio Batuen Erakundea) (es-eu pdf 73 Kb)
 • Emakumearen aurkako Bereizkeria-mota guztiak ezabatzeko Konbentzioaren hautazko Protokoloa, New Yorken egina, 1999ko urriaren 6an (Nazio BatuenErakundea)(es-eu pdf 40 Kb)
 • Lanaren Nazioarteko Erakundearen 111 zenbakidun Hitzarmena, enplegu- eta okupazio-arloko bereizkeriari uruzkoa (LNE) (es-eu pdf 31 Kb)
 • Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak babesteko Europako Hitzarmena (Aukeratutako artikuluak) (es-eu pdf 17 Kb)
 • Europako Gizarte-gutuna (Aukeratutako artikuluak) (Europako Kontseilua) (es-eu pdf 19 Kb)
 • Europako Gizarte-gutunaren inguruan egindako Protokolo gehigarria (EuropakoKontseilua) (es-eu pdf 28 Kb)
 • Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (Aukeratutako artikuluak)(Europar Batasuna) (es-eu pdf 25 Kb)
 • Kontseiluaren 2000/78/EE Zuzentaraua, 2000ko azaroaren 27koa, Enpleguan eta okupazioan tratu-Berdintasunerako esparru orokorra ezartzeari buruzkoa(Europar Batasuna) (es-eu pdf 82 Kb)
 • Kontseiluaren 2004/113/EE Zuzentaraua, 2004ko abenduaren 13koa, Gizon eta emakumeen tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatu duena ondasunak eta zerbitzuak eskuratzean eta horietaz hornitzean (Europar Batasuna) (es-eu pdf 69 Kb)
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/54/EE Zuzentaraua, Gizonen eta emakumeen artean tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeko enpleguarekin eta okupazioarekin zerikusia duten gaietan (testu Bategina) (Europar Batasuna) (es-eu pdf 119 Kb)
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1922/2006 zenbakidun Erregelamendua (EE), 2006ko abenduaren 20koa, Genero-berdintasunaren Europako Institutua sortzeari buruzkoa (Europar Batasuna) (es-eu pdf 89 Kb)
 • 39/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Langilearen familia- eta lan-bizitza uztartzea sustatzekoa (Espainiako Estatua) (es-eu pdf 130 Kb)
 • 27/2003 Legea, uztailaren 31koa, Etxeko indarkeriaren biktimak babesteko agindua arautu duena (Espainiako Estatua) (es-eu pdf 47 Kb)
 • 30/2003 Legea, urriaren 13koa, Gobernuak egiten dituen arau-xedapenetan genero-eraginaren balioespena jasotzeko neurriei buruzkoa (Espainiako Estatua) (es-eu pdf 26 Kb)
 • 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa (Espainiako Estatua) (es-eu pdf 298 Kb)
 • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoa (Espainiako Estatua) (es-eu pdf 433 Kb)
 • 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuarena (Euskal Autonomia Erkidegoa)(es-eu pdf 17 Kb)
 • 4/2005 legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta gizonen berdintasunerakoa (Euskal Autonomia Erkidegoa) (es-eu pdf 264 Kb)

Euskadi, auzolana