Joan edukira

Konpromisoak

 

 

 

Hautaketa-prozesuaren alderdi guztien informazio eguneratua eskaintzea

 • Hautaketa-prozesuetan zehar, jakinarazpen publiko bakoitzean, hautagaiarentzat garrantzitsua den informazioa hurrengoan noiz argitaratuko den, edo gertakari bat noiz izango den, bertan jakinaraziko da.
 • Aurreikusten ez ziren iragarki eta oharrak jakinaraziko dira, pertsonalizatutako posta elektronikoaren zein SMS-en bidez.
Nola neurtuko dugu?
 • Zenbat jakinarazpenetan jaso den hurrengo argitaratze-datari buruzko informazioa (%).
 • Aurreikusten ez ziren zenbat iragarki eta ohar jakinarazi diren SMS eta e-mailaren bidez (%).

Igo

 

Prozesuan parte hartzeko egin beharreko izapide guztiak tramitatzea

 • Prozesuan parte hartzeko egin beharreko izapide guztiak bide telematikoz egiteko aukera eman.
Nola neurtuko dugu?
 • Zenbat eskaera egin diren bide telematikoa erabiliz (%).

Igo

 

Azterketaldiak antolatzearekin

 • Lehenengo azterketa egiteko epea ezingo da izan 30 egun natural baino gutxiagokoa, deialdia egin den egunetik aurrera zenbatzen hasita.
 • Deitutako probetan puntualtasuna zaintzea. Probak, deialdian jarritako ordua jo eta, gehienez, 15 minutura hasiko dira.
Nola neurtuko dugu?
 • Zenbat azterketalditan errespetatu den 30 eguneko epea, deialdiaren dataren eta lehenengo azterketaren dataren artean (%).
 • Zenbat azterketa hasi diren deialdian jarritako ordua jo eta gehienezko 15 minutuko epearen barruan (%).

Igo

 

Azterketak egin eta zuzentzea

 • Galderak gai zerrendei egokituko dira.
 • Aukera anitzeko ariketetan, galdera sorta eta erantzun zuzenen txantiloia proba bukatu eta handik 4 ordura argitaratuko dira.
 • Idatzitako ariketak zuzentzeko orduan anonimatua bermatzeko sistemak ezarriko dira.
Nola neurtuko dugu?
 • Zenbat galdera baliogabetu diren gai zerrendarekin bat ez etortzearren (%).
 • Zenbat alditan argitaratu diren aukera anitzeko ariketen galdera sorta eta erantzun zuzenen txantiloiak lau orduko epean (%).
 • Zuzentzerakoan, zenbat idatzizko ariketatan ezarri diren anonimatua bermatzeko sistemak (%).

Igo

 

Baloratu beharreko merezimenduen adierazpena eta egiaztapena kudeatzea

 • Merituak bide telematikoz adierazi eta egiaztatzeko aukera.
Nola neurtuko dugu?
 • Zenbat hautagaiek adierazi eta egiaztatu duten merituak bide telematikoz (%).

Igo

 

Arreta berezia

 • Arreta berezia eta egokia emango zaie beharrizan espezifikoak dituzten eskaerei.
Nola neurtuko dugu?
 • Beharrizan espezifikoak dituzten zenbat eskaerei eman zaien arreta berezia eta egokia (%).

Igo

 

Euskal herri administrazioen lan-eskaintzen informazio eguneratua ematea

 • Euskal herri administrazioek aldizkari ofizialetan argitaratutako lan-eskaintzetan, informazio guztia web orrian argitaratuko da izenak emateko epearen lehen egunetik.
Nola neurtuko dugu?
 • Euskal herri administrazioek aldizkari ofizialetan argitaratutako lan-eskaintzen artetik, zenbat argitaratu diren web gunean eskaerak aurkezteko lehen egunetik (%).

Igo

 

Konpromisoen betetze-maila urtero berrikusten dugu

Igo

 

---------------------------------------------------------------------

 

Adierazleak

Adierazlea  Hurrengo eguneratzea Helburua 2019 Emaitza 2019 Helburua 2020 Emaitza 2020 Helburua 2021
Zenbat jakinarazpenetan jaso den hurrengo argitaratze-datari buruzko informazioa (%) 2022/01/31 %100 %97 %100 %100 %100
Aurreikusten ez ziren zenbat iragarki eta ohar jakinarazi diren SMS eta e-mailaren bidez (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 %100 %100
Zenbat eskaera egin diren bide telematikoa erabiliz (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 %100 %100
Zenbat azterketalditan errespetatu den 30 eguneko epea, deialdiaren dataren eta lehenengo azterketaren dataren artean (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 Ez da ariketarik egin %100
Zenbat azterketa egin diren deialdian jarritako ordua jo eta gehienezko 15 minutuko epearen barruan (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 Ez da ariketarik egin %100
Zenbat galdera baliogabetu diren gai zerrendarekin bat ez etortzearren (%) 2022/01/31 %0 %0 %0 Ez da ariketarik egin %0
Zenbat alditan argitaratu diren aukera anitzeko ariketen galdera sorta eta erantzun zuzenen txantiloiak lau orduko epean (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 Ez da ariketarik egin %100
Zuzentzerakoan, zenbat idatzizko ariketatan ezarri diren anonimatua bermatzeko sistemak (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 Ez da ariketarik egin %100
Zenbat hautagaiek adierazi eta egiaztatu duten merituak bide telematikoz (%) 2022/01/31 %100 %90 %100 %100 %100
Beharrizan espezifikoak dituzten zenbat eskaerei eman zaien arreta berezia eta egokia (%) 2022/01/31 %100 %100 %100 Ez da eskaerarik egin %100
Euskal herri administrazioek aldizkari ofizialetan argitaratutako lan-eskaintzen artetik, zenbat argitaratu diren web gunean eskaerak aurkezteko lehen egunetik (%) 2022/01/31 %100 %98 %100 %100 %100

 

 

 

Euskadi, auzolana