Joan edukira

Azken zenbakia

ABENDUA 2023

AZTERLANAK

El papel de la legislación autonómica en el empleo público local: el caso de Andalucía 

Egilea:CASTILLO BLANCO, Federico. 

LABURPENA: Enplegu publikoari buruz Andaluzian oraintsu onartu den arau bat dela-eta, azterlan honek sakontzen du tokiko enplegu publikoko iturri-araubidearen gainean, aztertuz zer egiteko duten, horri dagokionez, autonomia-erkidegoetako toki-araubideari buruzko legeriak eta enplegu publikoari buruzkoak. Ildo horretatik, aztertzen da zer eginkizun garatu behar duten arau horiek, zer egiteko duten toki-erakundeek beren esparru subjektiboa definitzeko orduan eta zer lankidetza-tresna jasotzen duten enplegu publikoari buruz autonomia-erkidego desberdinetako arauek. Horretarako, bestalde, proposamen zehatzak egiten dira lurralde-mailan dauden kudeaketa-gabeziak gainditzeko.

GAKO-HITZAK: enplegu publiko, lankidetza-araugintzako araubide,  tokiko  legeria,  toki-erregelamendu.

Las primas de jubilación anticipada en la administración local de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Egilea: ETXEBARRIA ETXEITA, Ignacio Javier.  

LABURPENA: Artikulu honen xedea da aztertzea zer kontsiderazio desberdin egin dituen jurisprudentziak toki-administrazioan norbere borondatez erretiroa aurreratua hartzearren ordaindutako sariei buruz. Aztertzen da zer araudik onartzen duen 1993ti orain arte sariak ordaintzeko aukera erretiro aurreratua hartzearren; era berean, aztertzen da zer eragin izan duen gai horretan toki-administrazioko talde batzuei erretiratzeko adina aurreratzeak, hala nola poliziei eta suhiltzaileei. Eransten da nola tratatu diren sari horiek toki-administrazioko negoziazio kolektiboaren ondorioz lortutako akordioetan, batez ere Udalhitzekoetan. Erabilitako metodoa izan da aztertzea zer arau desberdin izan diren eta zer eboluzio izan duen jurisprudentziak; horretarako, kontuan izan da zer epai eman dituzten epaitegiek,  Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak eta Auzitegi Gorenak. Azkenik, deskribatzen da zein den gaur egungo egoera, eta azken aipamen bat egiten da; aipamen horren bidez, defendatzen da aukera dagoela sariak ordaintzeko erretiro aurreratua hartzearren lanpostu jakin batzuetan, zeinetan neurri efektiboak jartzen baitira giza baliabideak arrazionalizatzeko plan baten barruan, dagokion administrazio publikoak hobeto funtziona dezan, baina inola ere ez neurri orokor bat izan daitezen, zeren horrek ekarriko luke ordainketa-izaera bat, legez oztopatuko lukeena halakorik ordaintzea.

GAKO-HITZAK: arrazionalizazio-plan, erretiro-adina aurreratze, ordainsari, sariak erretiro aurretatua hartzearren, Udalhitz.

Aprender y trabajar en la Administración Pública en la era de la sobreabundancia de información

Egilea: MARTINEZ MARIN, Jesús. 

LABURPENA: Informazio-ugaritasunaren eta azelerazioaren konbinazioak, zeinetan nahasita baitabiltza erakundeak, behartzen du berriro planteatzera zer erlazio dugun ezagutzarekin.  Izan ere, gutxienez ere Ilustraziotik, erlazio hori eztabaidatugabea, egonkorra eta progresioa izan da. Hamarkadetako digitalizazio masiboak eta esponentzialki hazten ibili den informazio-testuinguruak aldaketak ekarri dituzte, eta pertsonetan eta erakundeetan eragin dute. Postulatu berriak aintzakotzat hartu, eta berriro planteatu behar da zer egin ezagutza bezalako aktibo garrantzitsu batekin eta nola kudeatu aktibo hori; izan ere, lotuta dago funtsezko prozesuekin, hala nola ikasketa-estrategiekin eta lan fokalizatuarekin.  Ezagutzaren gordetzaile, kudeatzaile eta sustatzaile den aldetik, administrazio publikoak bere burua behartuta ikusten du bere metodologiak eta tresnak berrikustera.  Artikulu honek proposatzen du zein diren ezagutzarekin lotu-lotuta dauden bost eremu handiak: lan fokalizatua, ikaskuntza, ezagutzaren kudeaketa, konpetentzia-hiztegiak eguneratze berria eta tarteko agintarien eta zuzendaritza-kideen rola. Proposamen espezifikoak egiten dira informazio- eta erabaki-testuinguru berrira egokitzeko.

GAKO-HITZAK: arreta, ezjakintasun, ikaskuntza, konpetentzia, teknologia berriak

Análisis doctrinal del Gobierno Abierto en el décimo aniversario de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre. Algunos apuntes sobre la contratación pública y el papel de la inteligencia artificial.

Egilea: GARCIA MARTÍN, Lidia.

LABURPENA: Kalitatezko kudeaketa publiko baten oinarria da gardentasunari garrantzia ematea eta herritarrek gero eta sarriago parte hartzea gai publikoetan. Lan honetan, ebaluatzen da nolakoa izan den Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legearen lehen hamarkada, horri buruzko doktrinari buruz egin diren hausnarketarik nabarmenen bidez. Horretarako, aztertuko da zer eragin duen aipatutako lege horrek publizitate aktiboan eta informazio publikora iristeko eskubidean hala administrazio-prozedura erkideari buruzko legerian nola kontratazio publikoko eta adimen artifizialari buruzko legerian. Artikulu honen bidez, galdera batzuei erantzun nahi zaie; esaterako, zer zailtasun dagoen kontziliatu nahi denean gardentasunari buruzko arauen aplikazioa, zer gabezia dagoen indarreko erregulazioan eta zer problematika sortzen den teknologia disruptiboak administrazio publikoetan erabiltzeko orduan. 

GAKO-HITZAK: adimen artifizial, gardentasun, informazio publiko, irispide, kontratu publikoak.

ELKARRIZKETA

Mikel Gorriti Bontiguiri elkarrizketa (Elkarrizketatzailea: Miel A. Elustondo)

JURISPRUDENTZIA

Cesar Gallastegui Aranzabal. Deustuko Unibertsitatea

BIBLIOGRAFIA AUKERATUA

ERREZENTSIOA: Manuel Zafra Víctor. El legado de Galdós.Catarata

Egilea: Rafael Jimenez Asensio

ERREZENTSIOA: Carmen Mora Pena.La subcontratación de servicios públicos y su posterior reversión: el acceso indirecto al empleo público. Laborum

Egilea: Jorge Baquero Aguilar

Novedades bibliográficas

Azken aldaketako data:

Euskadi, auzolana