Joan edukira

Konpromisoak

 

 

 • Itzulpengintzan eta berrikusketan kalitatea bermatzea
 • Zerbitzuaren kalitatea kontrolatzeko jarraibideak ezarri eta errespetatzea
 • Eskatutako lanak gure bezeroekin adostutako epean egitea

Nola neurtuko dugu?

 • Jaso ditugun kexen ehunekoa
 • Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
 • Epe barruan egindako lanen ehunekoa

Adierazleak

2019tik 2023ra bitarteko itzulpen- eta berrikuspen-adierazleak, urte bakoitzeko hasierako helburua eta lortutako emaitza adierazita

Konpromisoak itzulpengintzan eta berrikusketan
Adierazlea 2023 2022 2021 2020 2019
Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza
Jaso ditugun kexen %
(Kalkulatzeko modua: jasotako kexa-kopurua zati kudeatutako espediente-kopurua bider 100)**
0,40 0,40 0,30 0,50 0,48
Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
(Kalkulatzeko modua: Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko inkestan, dagokion galderaren emaitza)*
8 8 8 8,32 8 8 7,6
Epe barruan egindako lanen %
(Kalkulatzeko modua: Epe barruan egindako lanen kopurua zati lanen kopuru osoa bider 100)
96 96 98,48 94 97,89 94 96,19 94 92,32

* Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da

** Adierazle berria da, 2021ean sortua

izo

 • Euskara eta gaztelaniaren arteko interpretazioa eskatuz gero, aurrekontua gehienez bi laneguneko epean ematea
 • Kalitatezko interpretazioa egitea

Nola neurtuko dugu?

 • Epe barruan erantzundako eskaeren ehunekoa
 • Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea

Adierazleak

2019tik 2023ra bitarteko interpretazio-adierazleak, urte bakoitzaren hasierako helburua eta lortutako emaitza adierazita

Konpromisoak interpretazioan
Adierazlea 2023 2022 2021 2020 2019
Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza
Epe barruan erantzundako eskaeren %
(Kalkulatzeko modua: Epe barruan erantzundako eskaera-kopurua zati eskaera-kopuru osoa bider 100)
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
(Kalkulatzeko modua: Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko inkestan, dagokion galderaren emaitza)*
8 8 8 9,3 8 8 8,6

* Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da

izo

 • IDABA itzulpenen datu-basearen erabilera sustatzea langile publikoen artean
 • Erabiltzaileek DUDANETen egindako kontsultei 24 ordu igaro aurretik erantzuna ematea (lanegunetan)
 • Itzultzaile automatiko neuronalaren erabilera sustatzea langile publikoen artean

Nola neurtuko dugu?

 • Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
 • 24 orduko epean erantzundako kontsulten ehunekoa
 • Itzultzaile automatiko neuronalari buruzko gogobetetze-inkesta

Adierazleak

2019tik 2023ra bitarteko terminologia- eta kontsulta-adierazleak, urte bakoitzaren hasierako helburua eta lortutako emaitza adierazita

Konpromisoak terminologian eta kontsulta-arloan
Adierazlea 2023 2022 2021 2020 2019
Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza
IDABA datu-baseari buruzko gogobetetasun-inkestako indizea* 8,5 8,5 8,5 8 8,5 8,5 8,6
Kontsulta iristen denetik 24 orduko epean (lanegunetan) harremanetan jartzea interesdunarekin, erantzuna emateko edo epea luzatzeko(%)
(Kalkulatzeko modua: 24 orduko epean erantzundako kontsulta-kopurua zati jasotako kontsulta-kopurua bider 100)
100 100 100 100 100 100 100 100 100
Itzultzaile automatiko neuronalaren erabilgarritasuna
(Kalkulatzeko modua: Bezero instituzionalen gogobetetzea neurtzeko inkestan, dagokion galderaren emaitza)**
8,5 8,5 8,5 8,72

* Bezeroen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da

** Adierazle berria da, 2021ean sortua

izo

 • Jaurlaritzaren lege-proiektuak ele bietan idazteko lankidetzan jardutea

Nola neurtuko dugu?

 • Lege-testuak ele bietan idazten laguntzeko egin dizkiguten eskaeretatik zenbat onartu ditugun (ehunekoa)

Adierazleak

2019tik 2023ra bitarteko idazketa elebidun-adierazleak, urte bakoitzaren hasierako helburua eta lortutako emaitza adierazita

Konpromisoak idazketa elebidunean
Adierazlea 2023 2022 2021 2020 2019
Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza
Lege-testuak ele bietan idazten laguntzeko egin dizkiguten eskaeretatik zenbat onartu ditugun (ehunekoa) 100 100 100 100 100 100 100 100 100

izo

 • Gure langileak etenik gabe prestatzea, arlo linguistikoan zein teknologikoan eguneratuta egon daitezen eta gure lanaren kalitatea onena izan dadin
 • Webgunea gutxienez urtean behin osorik gainbegiratzea

Nola neurtuko dugu?

 • Langileen gogobetetzea neurtzeko adierazlea
 • Urte jakin batean gainbegiratutako web-orrien ehunekoa

Adierazleak

2019tik 2023ra bitarteko bestelako-adierazleak, urte bakoitzaren hasierako helburua eta lortutako emaitza adierazita

Bestelako konpromisoak
Adierazlea 2023 2022 2021 2020 2019
Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza Helburua Emaitza
Langileen gogobetetzea neurtzeko inkestaren indizea* 8 8 8 7,6 8 8 8,25
Urte jakin batean gainbegiratutako web-orrien ehunekoa** 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* Langileen gogobetetzeari buruzko inkesta bi urtez behin egiten da

** Adierazle berria da, 2017an sortua

Oharra: hemen duzu aurreko urteetako adierazleei buruzko informazioa. Aurreko urteetako adierazleak (PDF, 106 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

izo

Euskadi, auzolana