Joan edukira

Konpromisoak

 1. Prestakuntza-beharren diagnostikoa
 2. Prestakuntza
 3. Planak eta programak ebaluatzea
 4. Egiaztapena
 5. Homologazioa
 6. Aholkularitza
 7. Beste konpromiso batzuk
 8. Jarduera-adierazleak. Prestakuntza-ekintzak
 9. Kausak eta Hobekuntza plana
 10. Konpromisoen betetze-maila urtero berrikusten dugu

 

1. Prestakuntza-beharren diagnostikoa

 • Eskaerari, gehienez, bost egun balioduneko epean erantzutea.
 • Diagnostikoa egitea, eta dagokion txostena ematea, behin galdetegiaren datuak jasota, gehienez 2 hilabeteko epean, 200 langile baino gutxiagoko erakundeen kasuan eta 3 hilabete 200 langile baino gehiagoko erakundeen kasuan.
 • Bezeroaren gogobetetasunaren balorazioan zazpi puntu edo gehiago lortzea, 0tik 10erako eskala batean.
 • Diagnostikoaren txostenean prestakuntza beharrez gain, prestakuntza ekintzaren oinarrizko orientabideak eman gutxienez 8 lagunen eskaera daudenean.

Nola neurtuko dugu?

 • Epe barruan emandako erantzunen ehunekoa.
 • Epe barruan egindako eta emandako diagnostikoen ehunekoa.
 • Gogobetetze indizea bezeroaren gogobetetasunaren inkestan.
 • Diagnostikoaren txostenean, gutxienez 8 lagunen eskaera daudenean, prestakuntza beharrez gain, prestakuntza ekintzaren oinarrizko helburuak eta edukiak aipatzen diren ekintzen kopurua.

 

 

Beharren diagnostikoa

Adierazleak 2020 2019 2018
Helburua

Datua

Helburua

Datua

Helburua Datua

Epe barruan emandako erantzunen ehunekoa

%100 %100 %100 0 %100 %100

* Epe barruan egindako eta emandako diagnostikoen ehunekoa

%100

%100

%100 0 %100 %100

Gogobetetze indizea bezeroaren gogobetetasunaren inkestan

7 7,32 7 0 7 8,3

*Adierazle berria 2019/02/06an sortuta Diagnostikoa egitea, eta dagokion txostena ematea, behin galdetegiaren datuak jasota, gehienez 2 hilabeteko epean, 200 langile baino gutxiagoko erakundeen kasuan eta 3 hilabete 200 langile baino gehiagoko erakundeen kasuan.

** Inkesta berri bat dugu eta une honetan ez dugu daturik.

 

Beharren diagnostikoa

Adierazleak 2017 2016 2015
Helburua

Datua

Helburua

Datua

Helburua Datua

Epe barruan emandako erantzunen ehunekoa

%100 %100 %100 %100 %100 %100

Epe barruan emandako erantzunen ehunekoa

%100

%50

%100 Ez da eskaerarik egon %100 Ez da eskaerarik egon

Gogobetetze indizea bezeroaren gogobetetasunaren inkestan

7 8 7 Ez da eskaerarik egon 7 4,7

Igo

2. Prestakuntza

 • Prestakuntza-ekintza guztietan, hartzaileen batez besteko balorazioan, zazpi puntu edo gehiago lortzea, 0tik 10erako eskala batean.
 • Euskalduntzeko ikastaroak: Hilabete bakoitzeko eguneroko asistentziari, ebaluazioei eta ordu-kredituari buruzko informazioa, gehienez, hamabost eguneko epean administrazio bakoitzari bidaltzea.
 • Urtero, IVAPen prestakuntza eskaintza argitaratzea.
 • Garrantzia bereziko arau-berritasunak gertatzen direnean, jardunaldiak, kongresuak edo ikastaroak antolatzea, gehienez, sei hilabeteko epean.
 • Euskaraz prestakuntza eskaintza areagotzea.

Nola neurtuko dugu?

 • Gogobetetze indizea parte-hartzaileen gogobetetasunaren inkestan.
 • Ezarritako epearen aldean, desbideratze-egunen kopurua.
 • Urtero egiten den prestakuntza-programa abenduaren 31a baino lehen egin den (Bai/Ez).
 • Ezarritako epean egin diren jardunaldi, kongresu edo ikastaroen %.
 • IVAPek eskainitako prestakuntza ikastaroen % 25a gutxienez euskaraz izatea.

 

Prestakuntza

Adierazleak 2020 2019 2018 2017
Helburua

Datua

Helburua

Datua

Helburua Datua Helburua Datua

Gogobetetze indizea parte-hartzaileen gogobetetasunaren inkestan

7 8,2 7 8,2 7 8 7 7,93

IVAPek bere gain hartu dituen eskatutako planen eta programen ehunekoa

%100

%100

%100 %100 %100 %100 %100 %100

Ezarritako epearen aldean, desbideratze-egunen kopurua

0 0 0 0 0 0 0 0

Urtero egiten den prestakuntza-programa epe barruan egiten da (Bai/Ez)

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Bai

Ezarritako epean egin diren jardunaldi, kongresu edo ikastaroen ehunekoa

%100

%100

%100 %100 %100 --- %100 %100

IVAPek eskainitako prestakuntza ikastaroen % 25a gutxienez euskaraz izatea (Prestakuntza orokorreko ikastaroei dagokienez)

%25

%32

%25 %22,6 %25 %22 %25 %25

--- 2018an ez zen egon Jardunaldirik

Igo

3. Planak edo Programak ebaluatzea

 • Plana edo programa bere osotasunean ebaluatzea. Plana edo programa bukatu eta hurrengo 120 egun balioduneko epean.

Nola neurtuko dugu?

 • Epe barruan ebaluatutako planen eta programen ehunekoa.
Adierazleak 2020 2019 2018 2017
Helburua

Datua

Helburua

Datua

Helburua Datua Helburua Datua

Epe barruan ebaluatutako planen eta programen ehunekoa

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

Igo

4. Egiaztapena

 • Ikastaroa bukatu eta hurrengo sei asteetan, prestakuntza ikastaroetan parte hartu duten pertsonen eskura jartzea dagozkien ziurtagiri digitalak.

Nola neurtuko dugu?

 • Prestakuntza-ekintzen ehunekoa, ziurtagiria ezarritako epean emanda.
Adierazleak 2020 2019 2018 2017
Helburua

Datua

Helburua

Datua

Helburua Datua Helburua Datua

Prestakuntza-ekintzen ehunekoa, ziurtagiria ezarritako epean emanda

%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

*2019tik aplikazio berri bat eskaintzen da ikasle bakoitzak bere ziurtagiria kudeatzeko

Igo

5. Homologazioa

 • Erakundeari helarazten zaion onarpen ebazpena, hala dagokioenean, behar den dokumentazioa jaso eta, gehienez, 20 eguneko epean eskuragarri izatea.

Nola neurtuko dugu?

 • Epearen barruan emandako ebazpenen ehunekoa.
Adierazleak 2020 2019 2018
Helburua

Datua

Helburua

Datua Helburua Datua

*Epearen barruan onartutako ebazpenen ehuneko

%100 %100 %100 %100 %100 %100

*2017an Homologazioen Agindu berria indarrean jarri zen

Adierazleak 2017
Helburua

Datua

Epearen barruan emandako ziurtagirien %

%100 %100

 

 * 2017an Homologazioen Agindu berria indarrean jarri zen

Igo

6. Aholkularitza

 • Administrazioek egindako aholkularitza-eskaerak, gehienez, hiru hilabeteko epean erantzutea.

Nola neurtuko dugu?

 • Epe barruan erantzundako kontsulten ehunekoa
Adierazleak 2020 2019 2018 2017

Helburua

Datua

Helburua Datua Helburua Datua Helburua Datua

Epe barruan erantzundako kontsulten ehunekoa

%100 %100 %100 %31 %100 %85 %100 %100

Igo

7. Beste konpromiso batzuk

 • Berrikuntzara zabalik egotea, batik bat, ikastaroak eskaini aurreko planean ez zeuden ezagutza arloetan oinarrituta eta teknologia berrien alorrean.

Nola neurtuko dugu?

 • Eskainitako prestakuntza-ekintza berrien kopurua % 5 baino gehiago izatea
Adierazleak 2020 2019 2018 2017
Helburua

Datua

Helburua

Datua

Helburua Datua Helburua Datua

Prestakuntza-ekintza berrien kopurua % 5 baino gehiago eskaintzea

%5 %32 %5 %20 %5 %45 %5 %33

Igo

 

8. Jarduera-adierazleak. Prestakuntza-ekintzak

2015. urtean adierazleak
2015 Ikastaro-kopurua Edizio-kopurua Matrikula-kopurua

Zuzeneko ikastaroak

359 643 10.066
Autoprestakuntza 102 195 3.801
Guztira 461 838 13.867

 

2016. urtean adierazleak
2016 Ikastaro-kopurua Edizio-kopurua Matrikula-kopurua

Zuzeneko ikastaroak

418 737 11.063
Autoprestakuntza 114 168 5.383
Guztira 532 905 16.446

 

2017. urtean adierazleak
2017 Ikastaro-kopurua Edizio-kopurua Matrikula-kopurua

Zuzeneko ikastaroak

329 545 10.980
Autoprestakuntza 81 115 3.978
Guztira 410 660 14.958

 

2018. urtean adierazleak
2018 Ikastaro-kopurua Edizio-kopurua Matrikula-kopurua

Zuzeneko ikastaroak

413 641 10.106
Autoprestakuntza 113 172 4.502
Guztira 525 813 14.608

 

2019. urtean adierazleak
2019 Ikastaro-kopurua Edizio-kopurua Matrikula-kopurua

Zuzeneko ikastaroak

410 688 10.719
Autoprestakuntza 103 145 4.556
Guztira 513 833 15.275

 

2020. urtean adierazleak
2020 Ikastaro-kopurua Edizio-kopurua Matrikula-kopurua

Zuzeneko ikastaroak

216 315 3.566
Autoprestakuntza 179 277 9.000
Guztira 335 592 12.566

 

Igo

9. Kausak eta Hobekuntza plana

Zerbitzua Adierazlea Helburua Datua Kausak Hobekuntza plana

Prestakuntza beharren diagnostikoa

Epe barruan egindako eta emandako diagnostikoen ehunekoa

%100 %50

Metodologia berriaren egindako lehen txostena zen eta uste baino denbora gehiago eraman zuen

Epea zabalduko dugu

Igo

10. Konpromisoen betetze-maila urtero berrikusten dugu

Oharra: hemen duzu aurreko urteetako adierazleei buruzko informazioa. Aurreko urteetako adierazleak (PDF, 368 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Igo

Euskadi, auzolana