Joan edukira

Arauen aipamen laburtuak

Benetan beharrezkoak al dira gure dokumentuetan ezartzen ditugun arau-erreferentzia guztiak? Kontuan hartuta herritar gehienentzat oztopo izan daitezkeela, arau horiek laburrago aipatzeko aukeraren alde egiten dugu hemen.

#

egilea: Urtzi Barrenetxea Iparragirre, 

Herritar askorentzat, arau-erreferentziak pilatzeak zaildu egiten du testuak ulertzea, oztopo handiak baitira edukiak irakurtzeko.

Dotazioa:

LAGUNTZEN ZENBATEKOA (Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak), 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzeko buruzkoa: mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak, 30. artikuluan zehaztutakoan oinarrituz eta 164/2019 Dekretua, urriaren 22koa, Enpleguko eta Gizarte Politiketako sailburuarena, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzeko buruzkoa: osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak, 31. artikuluan zehaztutakoan oinarrituz.

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoak, haiei esleitzen dien irismenarekin.

Dotazioa:

LAGUNTZEN ZENBATEKOA (Mendekotasun-egoeran dauden senitartekoak)

Laguntzaren zenbatekoak 164/2019 Dekretuaren 30. eta 31. artikuluetan zehaztutakoan oinarritzen dira.

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da; hori kalkulatzeko, berriz, aintzat hartuko dira familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea, uztailaren 24ko 154/2012 Dekretuak haiei esleitzen dien irismenarekin.

Kasu horietan, baloratu behar da ea arau-edukiari egindako erreferentziek irakurketa zehazten edo oztopatzen duten. Aurreko post batean, eduki normatiboa oin-ohar bidez (leiho berri batean irekitzen da)emateko aukeraz jardun genuen; oraingoan, berriz, arauen aipamenak arintzeko beste aukera estrategiko batez jardungo dugu.

Arauak aipatzeko forma laburtuak erabiltzeko abaguneaz arituko gara gaur. Funtsean, testuaren hasierako lehen aipamenean xedapenaren izen osoa aipatu ondoren, hurrengo aipamenetan modu laburtuaren bidez izendatzean datza teknika hau.

Gomendio orokor gisa, iruditzen bazaizu arau bat aipatzea ezinbestekoa dela, bai edukiaren erreferentzia zuzenagatik, bai beste edozein arrazoirengatik, erabil itzazu izendatzeko forma laburtuak.

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da, eta hori kalkulatzeko, kontuan hartuko dira 154/2012 Dekretuak, uztailaren 24koa, familia-politiken eremuan familia-errenta estandarizatzeko sistemari buruzkoak esleitzen dien irismena, familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea.

Laguntzaren zenbatekoa familia-errenta estandarizatuaren arabera zehaztuko da, eta hori kalkulatzeko, kontuan hartuko dira 154/2012 Dekretuak (ikus Araudia atala) esleitzen dien irismena, familia-unitatearen osaera, familia-errentaren maila eta familia-unitateari dagokion baliokidetasun-koefizientea.

Horrelakoetan, izen osoa oin-ohar batera eraman dezakegu, eta, hala badagokio, arauaren argitalpenarekin lotzeko esteka ezarri.

Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak

Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren 2012ko ekainaren 27ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren sinadura elektronikoaren eta ziurtagirien politika onartu zen. Politika horrek Administrazio honek bere gain hartutako irizpide komunak ezartzen ditu, identifikazioari eta sinadura elektronikoari dagokienez. Sinadura-politikaren 1.1-bertsioak (pdf, 156,6kb), ziurtagiriak eta identifikazio elektronikorako beste bitarteko batzuk erabiltzeko jarraibide eta arau teknikoak jasotzen ditu 2013ko abuztuaren 31tik aurrera.

Identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoak

Hona hemen identifikazio elektronikorako onartutako bitartekoen zerrenda, ontzat emandako sinadura-politikaren arabera (2012ko ekainaren 27ko Aginduak onartutakoa).

Ortografia arauak

Arau baten izenburu ofizialaren aipamen laburtua erabiliz gero, larriz hasita idatzi behar da.

- 50/2020 Dekretuaren arabera, beharrezkoa izango da

- Neurri horiek guztiak uztailaren 25eko 18/1989 Legean jasotzen dira.

Hala ere, aipamen generiko edo anaforikoetan maiuskulak ez daude justifikatuta.

- Noiz preskribatuko dira dekretu honek aipatzen dituen arau-hausteak.

- Ezinbestekoa da legearen zioen azalpena.

- Argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da agindu hau indarrean.

 Era berean, letra xeheak erabiliko ditugu arauaren artikulu edo atal bat adierazten dugunean.

- Lege honen 25. artikuluko 3. paragrafoa.

- Hala aitortzen da 50/2020 Dekretuaren 15. artikuluaren 4. atalean.

 

 

 

Euskadi, auzolana