Joan edukira

Ikerketen sustapena

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa), eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (datuak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa) betez, jakinarazten dugu datu pertsonalak tratamendu-jarduera honen barruan sartuko direla: “Ikerketen sustapena”. 

Tratamenduaren arduraduna: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendaritza.

Tratamenduaren helburua eta aurreikusitako erabilerak: IVAPen  ikerketen sustapen-programa guztiak kudeatzea, norgehiagoka prozedurako deialdiak nahiz berariazko enkargu edo proiektuak barne.

Legitimazioa: Kasuen arabera:

 • Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko (16/1983 Legea, uztailaren 27koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Araubide Juridikoari buruzkoa).
 • Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Informazioaren hartzaileak: Ogasun-publikoa eta zerga administrazioa, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria. Egileen eta esleipendunen eta saridunen datuak argitalpenetan agertuko dira; horrez gain, IVAPeko zabalkunde-jardueretan agertu ahal izango dira.

Eskubideak: Datuetarako irispidea, datuok zuzentzea eta ezabatzea, eta beste eskubide batzuk –informazio gehigarrian azaltzen dira. 

Euskal Bulegoa, www.avpd.euskadi.eus

Tratamenduaren arduraduna:

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko Zuzendaritza.

Posta helbidea: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Telefono zk.: 945017600

Helbide elektronikoa: ivap@ivap.eus

Datuak babesteko delegatua:

Posta helbidea: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Helbide elektronikoa: dpd-dbo@euskadi.eus

Tratamenduaren helburua:

 • IVAPen  ikerketen sustapen-programa guztiak kudeatzea, norgehiagoka prozedurako deialdiak nahiz berariazko enkargu edo proiektuak barne.
 • Argitalpenak kudeatzea.
 • Helburu historikoak, estatistikoak edo zientifikoak.

Kontserbazio-epea: Emandako datu pertsonalak jaso zireneko helburua betetzeko eta izan litzaketen erantzukizunak zehazteko behar den denboran gordeko dira.  Artxiboei eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa aplikatuko da.

Datuak tratatzeko legitimazioa: Kasuen arabera:

 • Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko (16/1983 Legea, uztailaren 27koa, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen Araubide Juridikoari buruzkoa).
 • Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko.

Informazioaren hartzaileak:

 • Ogasun-publikoa eta zerga administrazioa.
 • Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria.
 • Egileen eta esleipendunen eta saridunen datuak argitalpenetan agertuko dira; horrez gain, IVAPeko zabalkunde-jardueretan agertu ahal izango dira.
 • Ez dira aurreikusten beste datuen lagapen batzuk, lege-betebeharrik izan ezean.

Balia daitezkeen eskubideak:

 • Datuetarako irizpidea
 • Datuak zuzentzea
 • Datuak ezabatzea
 • Datuak ematea
 • Tratamendua mugatzea
 • Tratamenduari aurka egitea
 • Emandako adostasuna errebokatzea.

Eskubide horiek Tratamenduaren arduradunari edo Datuen Babeserako delegatuari eskatuta balia daitezke. 

Gainera, Kontrol-agintaritza eskudunari erreklamazio bat aurkez dakioke: Datuak Babesteko

Euskadi, auzolana