Joan edukira

LOPD

Eskubideak erabiltzeko formularioen ereduak Datu pertsonalak babesteko Lege Organikoaren lotuta. (15/1999 Lege Organikoaren 15. artikuluan eta 1720/2007 Errege Dekretuaren 23-33 artikuluak)

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzkoa) eta datuak babesteari buruz indarrean dagoen gainerako legeria betez, datu pertsonalak TRATAMENDU-JARDUERA honen barruan sartuko dira.

Datu pertsonalak babesteko Erregelamendu Orokorren tratamenduak

Euskadi, auzolana