Kontaktua

Eusko Jaurlaritzak ondorengo kontakturako bide hauek jartzen ditu eskura:

Internet

Euskadi.eus postontzia

Web mezularitzaren tresna bat da. Horren bitartez, Administrazioari kontsulta, iradokizun, kexa edo web erabiltzaileek egoki deritzeten komunikazioak helarazteko aukera dago. Sartu Euskadi.eus postontzian

Berariazko posta elektronikoak

Euskadi.eus delakoaren eduki batzuek posta elektronikoko berariazko helbideak eskuratzen dituzte. Horietara bidal daitezke aipatutako edukiekin zerikusirik duten kontsulta, iradokizun, kexa eta komunikazioak.

Jendeaurreko eta telefonozko harrera

IVAPen egoitzak

Donostia 1
01010 Gasteiz
Tel: 945 017 600

Errekalde zumarkalea 18
48009 Bilbao
Tel: 944 031 600

San Bartolomé, 28
20007 Donostia
Tel: 943 023 160

Unibertsitateko etorbidea
20560 Oñati
Tel: 943 023 169

Zuzenean

ZUZENEAN, herritarrari arreta presentziala eta telefono bidekoa emateko Eusko Jaurlaritzak duen zerbitzua da, hau da, herritarra eta Administrazioaren arteko lotura gunea begi-bistako dugun hura.

Azken aldaketako data: