Euskara-ikastaroetarako ordezkapenen dirulaguntzak. (2020 - 2. seihilekoa)

Deskribapena


Xedea

Ordezkapen dirulaguntzak IVAPek ematen dizkie Lankidetza Hitzarmena sinatuta daukaten udalei eta mankomunitateei, euskara ikastaroetara doazen langileen ordezkapenak ordaintzen laguntzeko.

Aurrekontuko zuzkidura

25000

Informazio gehigarria

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoko udalak

Eskakizunak:

 • Euskal autonomia-erkidegoko udaletxea izatea egiaztatzeko | Euskal Autonomia Erkidegoko udala izatea

Mankomunitateak

Eskakizunak:

 • Ordezkaritza-ahalorde nahikoa egiaztatzeko | Ordezkari izateko ahalmen nahikoa izatea

Betekizunak

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribaturi helburu berbererako eskatutako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabideen berri ematea. Halakoren bat lortuz gero, horren berri ere ematea.

Araudia


Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea > IVAPeko Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • IVAP - Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea > IVAPeko Zuzendaritza

Kontaktu-informazioa


IVAP - Euskalduntze Zerbitzua

Telefono bidezko arreta:

Ordutegia

Astelehenetik ostiralera, 8:30etik  14:30era.

Telefono zenbakia  945017632

Kodea

0150509

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Ordezkapena egiteko bitarteko funtzionarioa edo aldi baterako lan kontratuko langilea izendatzen bada:

I. Eranskina (PDF, 85 KB ) behar bezala beteta.

•Ordezkoek lanpostuaren hizkuntza eskakizuna gaindituta dutelako ziurtagiria, beti ere lanpostuaren derrigortasun data iraungita badago.

•Bitarteko funtzionarioaren izendapenaren edo egindako lan kontratuaren fotokopia. Bertan iraupena ere zehaztu behar da.

Administrazio kontratuaren bidezko ordezkapenak badira:

II.Eranskina (PDF, 84 KB) behar bezala beteta.

•Lanpostuaren eginkizunak egiteko kontratatu den enpresaren izena.

•Klausula adiministratibo eta teknikoen pleguen fotokopiak.

•Kontratuaren fofokopia.

•Kontratua txikia balitz, kontratuaren eta pleguen fotokopien ordez, fakturaren fofokopia eta erakundearen udal idazkariaren ziurtagiria. Horretan egiaztatu beharko da gastuta onartuta dagoela eta adierazi kontratu hori zein eginkizun betetzeko egin den.

Bi kasuetan, helburu berbera duten beste dirulaguntza batzuk eskatu edo jaso bada, horiei buruzko agiriak ere aurkeztu behar dira.

Lau pausu jarraitu beharko dira:

 1. eskabidea bete
 2. dokumentuak eta prestatutako inprimakia erantsi
 3. eskabidea sinatu
 4. bidali eskabidea eta erantsitako dokumentuak.
  Hartu izanaren agiria erakutsiko da pantailan bidalketa egin ondoren.
 • Ez duzu formularioa saio bakar batean bete, sinatu eta bidali behar. Nahi baduzu, Administrazioaren sistema informatikoan gorde dezakezu, eta hurrengo saioetan prozesua jarraitu.
 • Administrazioak betetako datuak hilabete baten epeaz gordeko ditu. Betiere, araudian ezarritako epe barruan aurkeztu beharko da.

Ebazpena eta errekurtsoak


Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Beste tramite batzuk