Zein da Hautaneten egitura?

  • Nire datuak: Entitatea identifikatzeko informazioa. Informazio hori erakundeak berak alda dezake.

  • Nire prozesuak: Izendapenak eta lankidetzak.

    • Irekitako espediente bakoitzari buruzko jarraipen-informazioa.
    • Eskabide berriak.
  • Jakinarazpen telematikoko sistema. Jakinarazpenak jasotzeko modua hautatzeko aukera ematen du.

  • Solaskidearen izendapena: IVAPekin harremanetan egongo den solaskidea aldatzeko aukera eskaintzen du.

  • Lankidetza-espazioa: Hautaketa-prozesuak kudeatzeko garrantzitsua den era guztietako informazioa jasotzen du: oinarri-ereduak, protokoloak, gomendioak, jardunbide egokiak, araudia eta abar.