Zer da Hautanet?

Aplikazio informatikoa da, eta Internet bitartez (Hautaneten sartu) aukera hauek eskaintzen ditu:

  • IVAPeko kideak eskatzea epaimahaietan parte hartzeko.

  • IVAPen lankidetza eskatzea hautaketa-prozesuetako fase guztietarako: oinarriak ikuskatzeko, azterketak egiteko,…

  • Espedienteen tramitazioaren jarraipena egitea, une oro zein fasetan dauden jakiteko.

  • Lankidetza-espazio bat partekatzea, hautaketa-prozesuak kudeatzeko garrantzitsua den informazio guztiarekin:

    • Araudia
    • Oinarri-ereduak