Zerbitzu-eskaintza

 • Deialdiko oinarriak ikuskatzea
  DESKRIBAPENA: Deialdi bateko oinarriak ikuskatzea argitaratu baino lehen.
 • Test-erako azterketak prestatzea
  DESKRIBAPENA: Aukera anitzeko galderadun azterketak egitea gai-zerrenda batean oinarrituta.
 • Garapen-probak egitea
  DESKRIBAPENA: Erantzun irekiko azterketen, azterketa praktikoen eta abarren proposamenak prestatzea.
 • Azterketen fotokopiak egitea
  DESKRIBAPENA: Azterketak fotokopiatzea (bakarrik azterketa IVAPek berak prestatu badu).
 • Test-erako azterketak zuzentzea
  DESKRIBAPENA: Aukera anitzeko probak modu mekanizatuan zuzentzea, erantzunak jaso eta 24 orduko epean.
 • Proba psikoteknikoak edo gaitasunak ebaluatzekoak
  DESKRIBAPENA: Hautaketa-prozesuaren bitartez bete nahi den lanposturako hautagaiak egokiak diren ebaluatzeko probak egitea.
 • Elkarrizketak
  DESKRIBAPENA: Hautaketa-prozesuaren bitartez bete nahi den lanposturako hautagaiak egokiak diren ebaluatzeko elkarrizketak egitea.